Biogasanläggning

  • Rester av cellulosa och stärkelse från återvinningen av returförpackningar blir näring för anaeroba (syrefria) bakterier i Fiskebys biogasanläggning.
     
  • Framställning av den klimatneutrala gasen renar fabrikens avloppsvatten.
     
  • Den utökade reningskapaciteten kommer att minska företagets miljöbelastning och ge potential för utökad kartongproduktion