Energianläggning

Bränslet lyfts till pannan med traverskranar.

Vatten leds i i pannan. Ångtrycket byggs upp till 65 bar.  Ångan förs vidare till kartongproduktionen.

Ångan återgår till vatten efter att ha använts i kartongtillverkningen.

Bottenaska hämtas från botten av pannan.

Rökgasreningen fångar upp flygaska och rökgaser. Rökgasreningen reglerar också temperatur och fukthalt hos rökgaserna.