Fakta

Fakta 2016

Nettoomsättning 712 MSEK 
Produktion kartong 162 000 ton
Produktion arkning 123 000 ton
Produktion extruder 13 000 ton
Produktion ånga 290 GWh
Produktion el 32,3 GWh
Antal anställda 265 personer
varav män 80 %
varav kvinnor 20 %
Ägare Fiskeby Holding LLC, USA