Fiskebys historia

 Pappersarbeterskor vid sekelskiftet 1900

 PM15, en mångcylindermaskin från 1872 för tillverkning av förhydnings- och takpapp

  Mekanisk verkstad på Fiskeby på 1890-talet