/ Hållbarhetsredovisning 2018

Hållbarhetsredovisning 2018

Att vara hållbar betyder att vara långsiktig…

Fiskeby arbetar intensivt med allting som påverkar vår möjlighet att vara en pålitlig samhällsaktör och leverantör av förnyat förpackningsmaterial. Det är viktigare nu än någonsin tidigare. Vi bygger vidare på vårt kompetenskapital samt våra fysiska återvinnings- och produktionsprocesser för att kunna reagera och agera utifrån omvärldens krav, förväntningar och ändrade förutsättningar.

… men även att kunna tänka nytt!

Läs mer i vår Hållbarhetsredovisning 2018!

2019-07-10T12:35:57+00:00 Aktuellt|