Kartongtillverkning

Fiskebys kartongmaskin, KM1

  • Pappersmassan läggs på i fyra skikt
  • Skikten pressas samman och torkas
  • Kartongen bestryks för en ljus och fin yta