Massatillverkning

Returfiber blandas med vatten i en så kallad trumma. I trumman separeras plast i exempelvis mjölkförpackningar från pappersfiber

Pappersfibern används vid kartongtillverkningen medan plast och annat som inte kan användas till kartong eldas upp och blir till ånga som torkar kartongen