Att vara hållbar betyder att vara långsiktig men även att kunna tänka nytt

I alla situationer som ges för vi aktiva val och försöker förbättra vårt arbetssätt till mer hållbara lösningar. Vi har bland annat valt att transportera produkter till Tyskland, vår enskilt största marknad, på järnväg istället för landsväg. Vi har vidare valt att stärka den interna säkerhetskulturen och bedriver ett övergripande arbete för att öka och sprida kompetensen bland medarbetarna. Vi har också gjort investeringar för att mer effektivt kunna använda energi i hela vår anläggning.

Fiskeby arbetar intensivt med allting som påverkar vår möjlighet att vara en pålitlig samhällsaktör och leverantör av förnyat förpackningsmaterial. Det är viktigare nu än någonsin tidigare. Vi bygger vidare på vårt kompetenskapital samt våra fysiska återvinnings- och produktionsprocesser för att kunna reagera och agera utifrån omvärldens krav, förväntningar och ändrade förutsättningar.

Idag är vi ensamma i Skandinavien om att tillverka förpackningskartong av 100% returfiber. Att bidra till en hållbar utveckling finns djupt inbäddat i vår verksamhet. På Fiskeby strävar vi efter att minimera vår miljöpåverkan i varje steg av tillverkningsprocessen. Kartongåtervinning är bra för miljön eftersom det sparar energi och bidrar till ett effektivt nyttjande av naturens resurser vilket främjar den cirkulära bioekonomin. Att tillverka förpackningskartong av returfiber är 40% mindre energikrävande än att tillverka kartongen med färsk fiber. Papper och kartong har ett lågt koldioxidavtryck som ytterligare minskar när den återvinns eftersom koldioxid fortsätter att lagras i fibrerna när de används vidare.

Läs mer i vår Hållbarhetsredovisning 2019 – Fiskeby board