Att vara hållbar betyder att vara långsiktig men även att kunna tänka nytt

I alla situationer som ges för vi aktiva val och försöker förbättra vårt arbetssätt till mer hållbara lösningar. Idag är vi ensamma i Skandinavien om att tillverka förpackningskartong av 100% returfiber. Att bidra till en hållbar utveckling finns djupt inbäddat i vår verksamhet. På Fiskeby strävar vi efter att minimera vår miljöpåverkan i varje steg av tillverkningsprocessen.

Hållbarhetsredovisningen är en lagstadgad årligt rapport som sammanställer Fiskebys insatser för hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisningen är ett samarbete mellan hållbarhetsstrateg, HR och Marknad men givetvis med viktiga uppgifter och innehåll ifrån hela verksamheten. Nytt för i år är att vi kopplat ihop vårt hållbarhetsarbete med Globala målen och agenda 2030.

Läs mer i vår Hållbarhetsredovisning 2020 – Fiskeby board