Branschen är redo att satsa på ny anläggning

Skogsindustrin är redo att satsa på en ny sorteringsanläggning för vätskekartonger. Sverige har en hög grad av återvinning av pappersförpackningar generellt, men det krävs både en bättre sortering och mer kapacitet för att öka återvinningen av vätskekartonger. Branschen uppmanar till politiska åtgärder för att möjliggöra investeringar i ny infrastruktur för återvinning.

– Branschen vill få en ny anläggning för sortering och återvinning av vätskekartonger i Sverige på plats så snart det bara går. Den främsta vinsten med detta skulle vara att effektivare sortera ut och återvinna de barriärer av plast och aluminium som finns i kartongen, men det skulle även öka kapaciteten för materialåtervinningen av själva kartongen, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.