Fiskebys hållbara kretslopp för en cirkulär ekonomi

Engagemanget för att bidra till en hållbar utveckling finns djupt inbäddat i vår verksamhet. På Fiskeby strävar vi efter att minimera vår miljöpåverkan i varje steg av tillverkningsprocessen.

På Fiskeby pågår tre parallella kretslopp:

  • I fiberkretsloppet tillverkar vi kartong av 100% returfiber.
  • I energikretsloppet tillverkar vi energi av rester från kartongtillverkningen och andra återvunna material.
  • I vattenkretsloppet producerar vi klimatneutral biogas av processavloppsvatten.
Fiskebys hållbara kretslopp

Kartongåtervinning

I tillverkningen av Multiboard använder vi 100% returfiber. Det innebär att de kartongförpackningar som du lämnar in till återvinning blir till ny kartong hos oss.

Kartongåtervinning är bra för miljön eftersom det sparar energi och bidrar till ett effektivt nyttjande av naturens resurser. Att tillverka förpackningskartong av returfiber är till exempel cirka 40% mindre energikrävande än tillverkning med färsk fiber.

Kartongförpackningarna som kommer in till vår fabrik läggs upp på ett transportband och finfördelas i en kvarn. Därefter fortsätter returkartongerna till en 40 meter lång roterande trumma. I trumman separeras plasten från pappersfibern i exempelvis mjölkförpackningar. Pappersfibern fortsätter sedan till vår massaberedning och blir till råvara i vår kartongproduktion.

Energitillverkning

Vi är självförsörjande på ånga samt en del av den el som behövs i anläggningen. Det returmaterial som inte går att använda i tillverkningen av ny kartong, exempelvis plast från dryckesförpackningar, eldar vi i vår egen energianläggning tillsammans med andra återvunna produkter, såsom returträflis och industriavfall.

Biogastillverkning

Fiskebys egen biogasanläggning framställer klimatneutral biogas ur processavloppsvatten. Anläggningen stod färdig 2015 och avlastar vår andra vattenreningsanläggning. Den utvidgade reningskapaciteten minskar fabrikens miljöbelastning samtidigt som den ger potential för utökad kartongproduktion.

Visste du att…

  • en kartongförpackning kan återanvändas minst sju gånger
  • i Sverige återvinns cirka 73% av alla pappersförpackningar
  • cirka 35% av dryckesförpackningarna i Sverige återvinns.
100% returfiber

100% returfiber

Återvinning är viktigt och ett effektivt sätt att spara på jordens resurser. Därför tillverkar vi Multiboard av 100% returfiber.

Läs mer
Egenproducerad ånga

Egenproducerad ånga

Allt råmaterial som vi återvinner torkar vi med hjälp av ånga, och all ånga som vi använder producerar vi helt på egen hand.

Läs mer