Våra verksamhetssystem

För att ständigt utveckla och effektivisera vår verksamhet lutar vi oss mot flera olika ledningssystem. Systemen styr vårt arbete med kvalitet och hållbarhet. Verksamheten revideras både internt och externt vad gäller samtliga system.

ISO 9001 och ISO 14001

Fiskeby tillämpar internationella standarder för miljöstyrning, kvalitetsledning och energiledning. Kvalitetsledningssystemet ISO 9001 implementerade vi redan 1991. Vid tidpunkten var vi en de första aktörerna inom branschen som blev certifierade. Några år senare införde vi även miljöledningssystemet ISO 14001.

Anställd kontrollerar flera bildskärmar.

FSC®

Forest Stewardship Council (FSC) är ett internationellt oberoende system för skogscertifiering. FSC verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

FSC:s regler omfattar skydd av hotade djur och växter och markens framtida förmåga att producera skog. Reglerna omfattar även säkra och sunda arbetsvillkor för människorna som arbetar i skogen samt för urbefolkningars rättigheter.

Fiskebys produktion av kartong är certifierad enligt FSC. Det innebär att våra kunder kan känna sig trygga med att Multiboard tillverkas på ett ansvarsfullt sätt. Återvinning av returfiber stödjer ett hållbart skogsbruk och genom att köpa FSC Multiboard Recycled visar kunden ett starkt engagemang kring dessa frågor och stärker ett ansvarstagande bruk av världens skogar. Fiskeby har FSC-licens med nummer C095338.

PEFC™

Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) är ett globalt system för skogscertifiering.

PEFC arbetar, precis som FSC, för att certifiera skogsbruk mot opartiskt granskade standarder. Syftet med båda standarderna är att främja ett uthålligt och ansvarsfullt skogsbruk. Standarderna är snarlika och Fiskeby har valt att certifiera produktionen av kartong enligt PEFC. Återvinning ses som positivt av PEFC och därmed främjar Fiskebys produktion av Multiboard ett hållbart skogsbruk. Fiskeby har PEFC-licens med nummer PEFC/05-33-154.

BRC GS

BRC GS är en global hygienstandard för förpackningar och förpackningsmaterial. Standarden är tillämpbar för bland annat producenter av livsmedelsförpackningar. Fiskebys licensnummer är 2007-SKMABRCIOP-SWE-ACCREDIA.

FSC® och PEFC™ policy

Spårbarhetscertifiering ställer krav på att certifikatsinnehavaren kan garantera att en viss mängd insamlat material från konsument omhändertas och återvinns.

Genom att certifiera oss vill vi främja miljön och bidra till ett hållbart skogsbruk. Detta uppnår vi genom att fortsätta återvinna och använda returfiber som vår enda fiberråvara.

Ledningens åtagande

Tack vare återvinning av returfiber sparar och bevarar Fiskeby skyddsvärda miljöer och skogar.

I syfte att främja miljön och bidra till att bevara ett hållbart skogsbruk har Fiskeby åtagit sig att följa kraven enligt FSC och PEFC för tillverkning av kartong av 100% returfiber.

Fiskeby tillverkar förpackningskartong av 100% returfiber

Pappersproduktionen i Fiskeby startade redan 1637. Idag är vi en av Europas ledande tillverkare av förpackningskartong och ensamma i Skandinavien om att bara använda återvunnen fiber i tillverkningen.

Slide Fiskeby Historia Bakgrund Fiskeby Historia Förgrund

Genuin tillverkning
sedan 1630-talet

LÄS MER OM VÅR HISTORIA Skapat lösningar
1630-talet