Företagsfakta

Fiskeby är en av Europas ledande tillverkare av förpackningskartong. Företaget ägs av Fiskeby Holding LLC, USA. Av totalt 276 anställda är cirka 84% män och 16% kvinnor.

Två mekaniker
0
ton kartong
0
ton arkning
0
ton rullning
0
ton extrudering
0
GWh ånga

Fakta kartongmaskin (KM1)

Kapacitet: 170 000 ton
Bredd: 3 700 mm
Ytvikt: 280–500 g/m2
Bestrykningsstationer: 2 st

Fakta arkmaskiner

Arkbredd: 450–1 600 mm
Arkhöjd: 500–1 600 mm
Arkmaskiner: 4 st

Fakta rullmaskiner

Bredd RM3, RM4: 300–2 150 mm
Bredd RM5: 55–1 200 mm

Fakta extruder

Kapacitet: 40 000 ton
Bredd: 2 100 mm
Plastbeläggning: 10–45 g/m2

Fakta energi

Effekt ånga: 45 MW tillfört bränsle
Ångproduktion: 53,6 ton/timme
Elproduktion: 4–5 MW normalt