Fiskeby är en av Europas ledande tillverkare av förpackningskartong

Fiskeby grundades i Norrköping 1637 som en av Europas första tillverkare av papper. Idag är vi ensamma i Skandinavien om att tillverka förpackningskartong av 100% returfiber. Vår produkt heter Multiboard.

För oss handlar det inte bara om vad vi gör, utan också om hur vi gör det. Jorden ger oss de resurser som vi behöver för att utveckla vår starka förpackningskartong och transportera den över hela kontinenten. För att säkerställa att vi skyddar dessa resurser för kommande generationer närmar vi oss vår tillverkning på ett miljövänligt och hållbart sätt.

Tillverkningen av Multiboard bygger på kretslopp. Genom att ta tillvara på den starkaste fibern i kartongförpackningar som har använts en gång sparar vi på jordens resurser och energi. Återvinning ger tydliga miljömässiga fördelar och ligger helt i linje med dagens krav på hållbarhet. För att ytterligare minska vår miljöpåverkan använder vi förnybar energi. Vi är självförsörjande på ånga och producerar cirka 30% av vårt elbehov på egen hand. Från 2015 har vi även en egen biogasanläggning som renar fabrikens avloppsvatten.

Översiktsbild Fiskeby fabriksområde

Fristående företag med en stark ägare

Fiskeby Board AB är ett fristående företag med all tillverkning i Fiskeby, Norrköping. Försäljningskontor finns i Sverige och i ett flertal länder i Europa. Vi har en stark ägare i Fiskeby Holding LLC, USA, under ledning av familjen Coors. Ägarfamiljen driver bland annat även CoorsTek och Coors Brewery.

Fiskeby omsätter 728 miljoner kronor och har omkring 290 anställda.

Vår mission

Vi tillverkar kartong och levererar styrka, kvalitet och service till kunder i Europa. Vi bidrar till ett hållbart samhälle genom att använda återvunna fiber och förnyelsebar energi.

Vår vision

”Ledande genom ett vinnande team”

Strategisk inriktning

Vi arbetar mot ett antal strategiska inriktningar. För var och en av dessa finns mål och mätetal. De strategiska inriktningarna är:

  • Tillväxt
  • Kassaflöde
  • Kvalitet
  • Hållbart samhälle
  • Attraktiv arbetsplats

Våra värderingar

Våra värderingar är basen i vår kultur och påverkar allt vi gör.

Respekt

Vi visar respekt för varandra och förstår att våra olikheter behövs
för att skapa ett vinnande team.

Ansvar

Vi tar ansvar för vårt arbete och tummar aldrig på kvaliteten.
Vi är stolta över hur vi löser våra uppgifter.
Vi agerar när vi ser problem.

Resultat

Vi är resultatorienterade och gör vårt bästa för att få nöjda kunder.
Vi vågar anta nya utmaningar och strävar efter ständiga förbättringar.

Slide Fiskeby Historia Bakgrund Fiskeby Historia Förgrund

Genuin tillverkning
sedan 1630-talet

LÄS MER OM VÅR HISTORIA Skapat lösningar
1630-talet
100% returfiber

100% returfiber

Återvinning är viktigt och ett effektivt sätt att spara på jordens resurser. Därför tillverkar vi Multiboard av 100% returfiber.

Läs mer
Förnybar energi

Förnybar energi

Fiskeby arbetar aktivt och brett för att minska användningen av el. Vi använder förnybar energi och producerar cirka 30% av vårt eget elbehov.

Läs mer