Fiskeby är en av Europas ledande tillverkare av förpackningskartong

Fiskeby grundades i Norrköping 1637 som en av Europas första tillverkare av papper. Idag är vi ensamma i Skandinavien om att tillverka förpackningskartong av 100% returfiber. Vår produkt heter Multiboard.

För oss handlar det inte bara om vad vi gör, utan också om hur vi gör det. Jorden ger oss de resurser som vi behöver för att utveckla vår starka förpackningskartong och transportera den över hela kontinenten. För att säkerställa att vi skyddar dessa resurser för kommande generationer närmar vi oss vår tillverkning på ett miljövänligt och hållbart sätt.

Tillverkningen av Multiboard bygger på kretslopp. Genom att ta tillvara på den starkaste fibern i kartongförpackningar som har använts en gång sparar vi på jordens resurser och energi. Återvinning ger tydliga miljömässiga fördelar och ligger helt i linje med dagens krav på hållbarhet. För att ytterligare minska vår miljöpåverkan använder vi förnybar energi. Vi är självförsörjande på ånga och producerar vid normal produktion upp till 30% av vårt elbehov på egen hand. Från 2015 har vi även en egen biogasanläggning som renar fabrikens avloppsvatten.

Översiktsbild Fiskeby fabriksområde

Fristående företag med en stark ägare

Fiskeby Board AB är ett fristående företag med all tillverkning i Fiskeby, Norrköping. Försäljningskontor finns i Sverige och i ett flertal länder i Europa. Vi har en stark ägare i Fiskeby Holding LLC, USA, under ledning av familjen Coors. Ägarfamiljen driver bland annat även CoorsTek och Coors Brewery.

Fiskeby omsätter 810 miljoner kronor och har omkring 275 anställda.

Vår vision

Att leverera världens bästa förpackningskartong av returfiber

Strategisk inriktning

Vi arbetar mot ett antal strategiska inriktningar. För var och en av dessa finns mål och mätetal. De strategiska inriktningarna är:

 • Tillväxt
 • Kassaflöde
 • Kvalitet
 • Hållbart samhälle
 • Attraktiv arbetsplats

Våra devis

 • Fiskeby – En del av skogens kretslopp för framtida generationer
 • Sustainable Strength
 • Återvunnen kartong för framtidens förpackningar

Våra värderingar

Våra värderingar är basen i vår kultur och påverkar allt vi gör.

 • Engagemang
 • Kvalitet
 • Omtanke

Slide Fiskeby Historia Bakgrund Fiskeby Historia Förgrund

Genuin tillverkning
sedan 1630-talet

LÄS MER OM VÅR HISTORIA Skapat lösningar
1630-talet
100% returfiber

100% returfiber

Återvinning är viktigt och ett effektivt sätt att spara på jordens resurser. Därför tillverkar vi Multiboard av 100% returfiber.

Läs mer
Förnybar energi

Förnybar energi

Fiskeby arbetar aktivt och brett för att minska användningen av el. Vi använder förnybar energi och producerar vid normal produktion upp till 30% av vårt eget elbehov.

Läs mer