Certifikat

Fiskeby tillämpar certifierade system för miljö- och kvalitetsledning samt hygienstyrning. Systemen är integrerade i verksamheten och revideras årligen av såväl interna som externa revisorer.

Kontroll

För att garantera att Fiskeby lever upp till kraven måste eventuella avvikelser korrigeras inom avtalad tid. Kontroll sköter det internationella certifieringsföretaget DNV GL som är ackrediterat av FSC och SWEDAC.

Fiskeby innehar följande certifikat:

  • ISO 9001 – internationell standard för kvalitetsledning.
  • ISO 14001 – internationell standard för miljöstyrning.
  • ISO 50001 – internationell standard för energiledning.
  • BRC GS – internationell standard avseende hygien vid tillverkning av livsmedelsförpackningar.
  • FSC® (Forest Stewardship Council) – internationellt system för skogscertifiering.
  • PEFCTM (Programme for the Endorsement of Forest Certification) – globalt system för skogscertifiering.
  • SS-EN/IEC 17025:2005 – Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier.