Godkända kemikalier för förpackning av livsmedel

Fiskeby ställer hårda krav på leverantörerna och alla kemikalier vi använder måste vara godkända för förpackning av livsmedel. När vi upparbetar returpapper till massa behöver vi enbart vatten och energi. Vid kartongtillverkningen använder vi samma typer av kemikalier som i all annan papperstillverkning.

I all massa- och papperstillverkning används kemikalier. Cellulosafiber frigörs ur ved genom kemiska eller mekaniska metoder. Vid tillverkning baserad på nyfiber används kemiska metoder. Varje enskild fiber genomgår en noggrann behandling i en komplex anläggning. När detta har gjorts en gång behöver den som återvinner papperet inte göra detta igen.

I tillverkning av kartong används samma typer av funktionskemikalier som i all annan papperstillverkning, men i vårt fall ställer vi krav på att alla kemikalier är godkända för förpackning av livsmedel. Det innebär att vi ställer hårda krav på våra leverantörer.

Forskare undersöker med lupp.

Godkända kemikalier

Det är mycket viktigt att följa de regelverk som finns för användning av kemiska ämnen. På Fiskeby finns en kemikaliegrupp som granskar och godkänner alla produkter innan de får användas i processen. Detta omfattar både processkemikalier och underhållskemikalier.

För att säkerställa en trygg hantering, användning och lagring av kemiska produkter kräver vi dokumentation från leverantörerna. Dokumentationen, i form av säkerhetsdatablad och riskbedömningar, finns tillgänglig i en databas för alla medarbetare i företaget.

Redovisning av kemikalier

Årligen redovisas alla kemiska produkter som Fiskeby använder till tillsynsmyndigheten. Förutom vilken typ av produkt som används, redovisas även förbrukad volym och om produkten innehåller ämnen som finns på obs- eller begränsningslistan.

Arbetet med att substituera kemikalier redovisas kontinuerligt. Det innebär främst att hitta alternativa och mindre farliga produkter som kan användas för att minimera risker.

REACH

Fiskeby arbetar med att uppfylla kraven i den europeiska kemikalielagstiftningen (REACH). Fiskeby är nedströmsanvändare av kemikalier och använder bara godkända produkter i produktionen.

Säkerhetsrådgivare

Verksamheter som transporterar, lastar, lossar eller överlämnar farligt gods till någon annan för transport, ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Fiskeby har en utbildad säkerhetsrådgivare som har i uppgift, att under verksamhetsledningens ansvar, verka för att farligt gods transporteras under bästa möjliga säkerhetsförhållanden och att skador i samband med transporterna förebyggs.

Miljökontakt
Miljökontakt
Kemi & Produktsäkerhet

Kenneth Abrahamsson
Tel: +46 11-15 57 85
kenneth.abrahamsson@fiskeby.com

Miljökontakt
Miljökontakt
Kemi & Produktsäkerhet

Kenneth Abrahamsson
Tel: +46 11-15 57 85
kenneth.abrahamsson@fiskeby.com

Gör ex-jobbet på Fiskeby

Att ex-jobba är ett utmärkt sätt att lära känna Fiskeby. Samtidigt som du fördjupar dig i ett ämne kanske du upptäcker att du vill jobba hos oss i framtiden.

Läs mer om ex-jobb

Gör ex-jobbet på Fiskeby

Att ex-jobba är ett utmärkt sätt att lära känna Fiskeby. Samtidigt som du fördjupar dig i ett ämne kanske du upptäcker att du vill jobba hos oss i framtiden.

Läs mer om ex-jobb

Ex-jobba hos oss

Vår verksamhet är tekniskt kvalificerad. Det innebär att det finns många intressanta ämnesområden som kan bilda bas för ditt examensarbete.

Läs mer om ex-jobb