Vi arbetar aktivt för en
bättre miljö

Att minska vår miljöpåverkan har präglat det dagliga arbetet på Fiskeby i flera decennier. Som miljöcertifierat företag arbetar vi aktivt för att bidra till ett hållbart samhälle och en bättre miljö.

Miljöledningssystem

Vi känner ett starkt engagemang för vårt miljöansvar och har gjort miljöledningssystemet ISO 14001 till en av hörnstenarna i vårt miljöarbete. Med stöd av SIS, Swedish Standards Institute, är målet att ständigt utveckla och förbättra systemet och därigenom minska vår miljöpåverkan ytterligare. Tillsammans med interna och externa revisorer genomför vi årliga utvärderingar av våra insatser.

Miljö- och energipolicy

Hela organisationen inom Fiskeby Board AB ska verka för att skydda allmänheten och vår miljö samt för att minska företagets energi­förbrukning per ton producerad kartong.

  • Vi ska följa lagar och förordningar och klara fastlagda energi- och miljövillkor.
  • Vi ska minimera miljörisker i vår verksamhet och arbeta för att minska bildandet av avfall och miljöfarliga utsläpp samt ständigt förbättra företagets energiprestanda.
  • Vi ska använda innovativ teknik samt utveckla processer och effektiva rutiner för att minimera mängden material som krävs för att
    tillverka förpackningar.
  • Vi ska beakta miljöaspekter och energiprestanda vid inköp av varor och tjänster, inom projekt samt vid processförändringar.
  • Vi ska kontinuerligt utbilda och informera alla anställda så att de känner ansvar för att skydda vår miljö.
  • Vi ska tillhandahålla resurser så att uppsatta miljö- och energimål uppnås.
  • Vi ska ha tydliga miljökrav på köpta varor och tjänster.

Produktionstillstånd

Fiskeby har enligt miljöbalken tillstånd att producera 200 000 ton kartong per år.
Vår extruderingsmaskin har tillstånd att plastbelägga 50 000 ton kartong per år.

Ackrediterad laboratorieverksamhet

Vi har ett eget laboratorium som är ackrediterat enligt SS-EN 17025:2005. Det innebär att vi har rätt att analysera och rapportera våra tillståndsgivna emissionsparametrar till tillsynsmyndigheten. De parametrar som analyseras är syreförbrukande ämnen, suspenderade ämnen och pH.

Gör ex-jobbet på Fiskeby

Att ex-jobba är ett utmärkt sätt att lära känna Fiskeby. Samtidigt som du fördjupar dig i ett ämne kanske du upptäcker att du vill jobba hos oss i framtiden.

Läs mer om ex-jobb

Gör ex-jobbet på Fiskeby

Att ex-jobba är ett utmärkt sätt att lära känna Fiskeby. Samtidigt som du fördjupar dig i ett ämne kanske du upptäcker att du vill jobba hos oss i framtiden.

Läs mer om ex-jobb

Ex-jobba hos oss

Vår verksamhet är tekniskt kvalificerad. Det innebär att det finns många intressanta ämnesområden som kan bilda bas för ditt examensarbete.

Läs mer om ex-jobb

Plaståtervinning

Energi av plast

Som enda kartongbruk i Skandinavien tar Fiskeby emot plastbelagda förpackningar som råvara. Plasten separerar och omvandlar vi till energi.

Läs mer
Egen biogasanläggning

Egen biogasanläggning

Reningskapaciteten på Fiskeby är stor. Med egen biogasanläggning minskar vår miljöbelastning samtidigt som den hållbara produktionen kan öka.

Läs mer