Hållbar produktion och utveckling

En av Fiskebys devis är Sustainable Strength. Sustainable Strength handlar om Fiskebys arbete för ett hållbart samhälle och styrkan i företaget och vår produkt. Det är en devis som beskriver vad vi gör, vad vi vill och vad vi står för.

Sustainable

Som företag har vi en viktig roll i samhällsutvecklingen. För att styra utvecklingen i önskvärd riktning arbetar vi aktivt för att minimera vår miljöpåverkan i varje steg av tillverkningsprocessen. Affärsmodellen kallas cirkulär ekonomi och hämtar inspiration ur naturens kretslopp.

Returfiber som råvara

Istället för att exploatera jordens resurser använder vi första generationens returfiber som råvara. I tillverkningen av våra produkter tar vi följaktligen all fiber från kartongförpackningar som lämnats in till återvinning. Plasten i förpackningarna separeras och eldas i vår energianläggning tillsammans med andra bioprodukter. Metall som blir över skickar vi till återvinning.

Egenproducerad el och ånga

Vi är självförsörjande vad gäller ånga och producerar vid normal drift upp till 30% av vårt eget elbehov. Att tillverka kartong av returfiber är dessutom 40% mindre energikrävande än tillverkning med färsk fiber.

Energigruppen på Fiskeby har i uppgift att identifiera nya sätt att minska användningen av el. Gruppen ansvarar bland annat för att gammal utrustning löpande byts ut mot ny med bättre verkningsgrad. I tillägg till detta har vi ett system för att stänga av eltruckar och andra vilande maskiner.

Klimatneutral gas

Av den totala globala energin kommer 80% från fossila bränslen, som är den största källan till utsläpp av växthusgaser. För att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling måste användningen fasas ut. På Fiskeby säger vi nej till fossila bränslen. Istället framställer vi klimatneutral gas av processavloppsvatten i en egen biogasanläggning. Samtidigt som anläggningen bidrar till att minska fabrikens miljöbelastning, ökar den också vår reningskapacitet och potential för kartongproduktion.

Strength

Styrkan i Fiskeby tar sig uttryck på flera sätt. Vi har alltid varit ett fristående företag. Idag med en stark position i branschen och en produkt som hamnar högt upp på listan över returfibermarknadens starkaste kartongkvaliteter. God stapelbarhet är bara en av många fördelar med Multiboard.

Fristående företag

Fiskeby är en av Europas ledande tillverkare av kartong. I Skandinavien är vi ensamma om att tillverka kartong av 100% returfiber. Tillverkningen startade redan 1637 och än idag är vi ett fristående företag med all produktion i Sverige. Därtill har vi en stark ägare i Fiskeby Holding LLC under ledning av familjen Coors.

Hög intern kompetens

Fiskeby är som ett samhälle i miniatyr. Här jobbar allt från ingenjörer och elektriker till mekaniker, laboranter och ekonomer. Att ha all nödvändig kompetens samlad på ett och samma ställe ger oss kortare beslutsvägar och högre leveranssäkerhet.

En stark, hållbar produkt

Vårt utvecklingsarbete är intensivare än någonsin och resulterar i starka, miljövänliga och hållbara produkter. Första generationens fibrer från Norden gör Multiboard till en av Europas starkaste returfiberbaserade kartongkvaliteter. Därför kan Multiboard ofta väljas med lägre ytvikt än andra kartongkvaliteter.

Jämfört med många andra kartongkvaliteter ger Multiboard mer förpackningskartong per krona. Flerskiktskonstruktionen och fibersammansättningen lägger grunden för den höga kompressionsstyrkan och böjstyvheten. Kompositionen skapar en god stapelbarhet som innebär att du kan hantera Multiboard i hela produktionskedjan med bibehållen stabilitet och form.