Tillverkning i hållbarhetens framkant

I Fiskeby hittar du en av Europas mest miljövänliga anläggningar för produktion av returfiberbaserad kartong. Som en av få kartongtillverkare i världen har vi egen extruder för plastbeläggning av kartong.

Kartongproduktion

Fiskeby tillverkar förpackningskartong av 100% returfiber och är Skandinaviens enda tillverkare av returfiberbaserad kartong (WLC, white lined chipboard). Som enda bruk i Skandinavien tar vi dessutom emot använda plastbelagda förpackningar, som exempelvis mjölk- och juiceförpackningar. Produktionskapaciteten är 170 000 ton kartong per år.

Anställd arbetar vid maskin.

Den returkartong som kommer till Fiskeby finfördelas och fortsätter till en 40 meter lång trumma, där vi tillsätter vanligt vatten. I trumman separeras plasten i exempelvis mjölkförpackningar från pappersfiber. Pappersfibern blir till råvara i vår kartongproduktion och plasten eldas i vår energianläggning tillsammans med andra bioprodukter.

Vår kartong består av fyra skikt med skilda egenskaper. Efter att pappersmassan lagts ut i de fyra skikten pressas dessa samman. Därefter torkar vi kartongen med hjälp av ånga från vår energianläggning. Slutligen bestryks kartongen för att få en ljus och jämn yta.

Efterbearbetning

På efterbearbetningsavdelningen skär vi ut kartongen till ark eller mindre rullar, allt efter kundens önskemål. Därefter läggs arken på pall innan den paketeras och förses med etiketter. För säkerhets skull genomför vi kvalitetskontroller i flera steg under processen.

På avdelningen finns också en beläggnings- och lamineringsmaskin, en så kallad extruder. Maskinen belägger kartongen med polyesterfolie eller polyeten som skydd mot fett och fuktigt innehåll.

Biogasproduktion

Fiskebys biogasanläggning framställer klimatneutral biogas ur processavloppsvatten. Den nya biogasanläggningen, som stod klar 2015, avlastar företagets andra vattenreningsanläggning. Den utökade reningskapaciteten minskar företagets miljöbelastning och ger potential för utökad kartongproduktion.

Energiproduktion

År 2010 invigdes en ny fastbränslepanna på Fiskeby. Pannan säkrar hela behovet av ånga till kartongproduktionen samt upp till 30% av vårt övriga elbehov vid normal produktion. Bränslet består av 40% rejekt, 45% verksamhetsavfall och 15% RT-flis.

Läs mer om

Massatillverkning

Kartongtillverkning

Efterbearbetning

Extrudering

Biogasanläggning

Energianläggning

100% returfiber

100% returfiber

Återvinning är viktigt och ett effektivt sätt att spara på jordens resurser. Därför tillverkar vi Multiboard av 100% returfiber.

Läs mer