Vår historia


Ett grönt företag med mångårig historia. Så kan man beskriva Fiskeby. Redan på 1630-talet kom privilegiebrevet från Drottning Kristina om att starta tillverkning av papper. Idag är vi det enda bruket i Skandinavien som tillverkar förpackningskartong av 100% returfiber. Fiskeby är en av Europas äldsta tillverkare av papper.

Under årens lopp har vi tillverkat allt från vägg- och silkespapper till dagens förpackningskartong av återvunnen fiber. Vår historia tar sin början 1637. Det året får Nils Månsson och Anders Mattsson ett privilegiebrev från Drottning Kristina med tillstånd att starta papperstillverkning i Fiskeby.

Brevet blir startskottet för ett handpappersbruk som i många år framöver ska använda lump som råvara. Handpapperstillverkningen i Fiskeby pågår fram till 1852. På den här tiden går utvecklingen i världen snabbt framåt, inte minst i Sverige. Följden blir att ett maskinbruk växer fram och tar överhanden 1872. Ett knappt sekel senare, 1953, står den nya kartongmaskinen färdig. Samma år lanseras Multiboard.

Kartongmaskinen byggs om 1987. År 2010 kompletteras bruket med en ny fastbränslepanna och 2015 inviger Fiskeby en egen biogasanläggning.

Än idag sker vår tillverkning på samma geografiska plats som allt tog sin början för nästan 400 år sedan, vid Motala Ströms utlopp till sjön Glan i Norrköping. Med undantag för ett kortare avbrott under mitten av 1800-talet har produktionen pågått oavbrutet här sedan Drottning Kristinas privilegiebrev 1637.

Viktiga årtal

1637
Fiskeby får ett privilegiebrev
1852
Uppehåll i produktionen
1871
Aktiebolaget bildas
1872
Maskinbruket byggs
1942
Aktiebolaget förvärvas
1953
Returfiberns era börjar
1969
Investering i ny maskin
1985
Namnbyte till Fiskeby Board AB
1987
Ombyggnation
1990
Aktiebolaget förvärvas på nytt
1994
Mikrobiologisk vattenrening
2003
Ny ägarkonstellation
2007
Familjeägt företag förvärvar Fiskeby
2008
Tillbaka till Fiskeby Board AB
2010
Ny fastbränslepanna
2013
Ny pall-
förpackningslinje
2014
Multiboard Premium lanseras
2015
Biogasanläggningen invigs
2023
Fiskeby Board förvärvas av RDM Group