Fiskeby och Alfredsson Transport AB elektrifierar – transporter genom Norrköping drivs på 100% grön el!

Vi arbetar efter affärsmodellen cirkulär ekonomi och hämtar inspiration ur naturens kretslopp. Sedan 1953 har vi producerat 100% återvunnen kartong som vi nu transporterar genom Norrköpings stadsmiljö med 100% el. Som företag har vi en viktig roll i samhällsutvecklingen och satsningen är en viktig milstolpe för Fiskebys långsiktiga hållbarhetsarbete.

– Detta är ett steg i samhällets och Fiskebys strävan mot en fossilfri värld för hållbar utveckling. Fiskeby jobbar kontinuerligt för att minska klimatavtrycket. Att vi nu satsar tillsammans med Alfredsson på transporter med 100% grön el är helt i linje med våra långsiktiga mål, säger VD Arvid Sundblad.

Tillsammans med Alfredsson Transport är sträckan mellan våra lager sedan tidigare fossilfri då tidigare transport drivits på LGB som bränsle. Elbilen gör att transporterna fortsätter att vara fossilfria men nu även blir emissionsfria. En annan viktig vinst med elbilen är den reducerade bullernivån genom Norrköpings stadsmiljö.

– Den här satsningen gör att våra lokala transporter blir helt emissionsfria och det är ett naturligt ”nästa steg” för oss att ta. Den nya bilen är 100% elektrifierad och kommer laddas med 100% grön el. Detta är den absolut senaste tekniken och det mest skonsamma mot både natur, människa och Norrköpingstad. Flödet är för oss stort och vi räknar med att flytta ca 1000 ton kartong varje vecka helt emissionsfritt vilket vi är väldigt stolta över.” – Erik Lundh, Logistikchef Fiskeby Board

Alfredssons transport är ett familjeföretag och ett av Östergötlands största åkerier med målet att lämna så litet miljöavtryck som möjligt i sin verksamhet. Företaget har redan säkrat att ellastbilen kommer att laddas med grön el som kommer från vind- och vattenkraft, samt att de planerar att bygga ut sin solcellsanläggning vid terminalen för att kunna få ut ännu mer laddning till sina fordon.

– Detta är extra roligt då det är den absolut första bilen som Volvo levererar med fossilfritt stål i ramen. Bilen är en VOLVO FM Electric och har en räckvidd på 36mil med 42 tons totalvikt. Vi har nu gjort tester och klarar ett 8 timmars pass där vi transporterar 200 ton papper utan att mellanladda. Idag laddar vi den med en 44 kwh laddare, men vi ser fram emot när vi har en 350 kwh laddare på plats, då tar det 2 timmar att ladda 36 nya mil. Elen producerar vi själva via solceller samt köper in från vind och vattenkraft, förklarar Erik Alfredsson, VD på Alfredsson Transport.