Hållbarhet innebär att fatta beslut och agera på ett sätt som tar hänsyn till miljön, samhället och ekonomin på lång sikt, att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers förmåga att möta sina behov. Kartongåtervinning är bra för miljön eftersom det sparar energi och bidrar till ett effektivt nyttjande av naturens resurser vilket främjar den cirkulära bioekonomin. Papper och kartong har ett lågt koldioxidavtryck som ytterligare minskar när den återvinns eftersom koldioxid fortsätter att lagras i fibrerna när de används vidare.

Läs i vår hållbarhetsredovisning för 2022 hur vi fortsätter arbeta för hållbar utveckling och produktion av förnyat förpackningsmaterial för att påverka vår möjlighet att vara en pålitlig samhällsaktör. Följ länken här Fiskebys hållbarhetsredovisning 2022