Fiskebys vision är att leverera världens bästa förpackningskartong av returfiber. Det vill vi göra genom en produktion som tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtida generationers behov.

För oss handlar det inte bara om vad vi gör, utan också om hur vi gör det. Jorden ger oss de resurser som vi behöver för att utveckla vår starka förpackningskartong och transportera den över kontinenten. För att säkerställa att vi skyddar dessa resurser för kommande generationer strävar vi efter att minimera vår miljöpåverkan i varje steg av tillverkningsprocessen. Att bidra till en hållbar utveckling finns djupt inbäddat i vår verksamhet och i alla situationer som ges gör vi aktiva val och försöker förbättra vårt arbetssätt till mer hållbara lösningar.

Hållbarhetsredovisningen är en lagstadgad årligt rapport som sammanställer Fiskebys insatser för hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisningen är ett samarbete mellan hållbarhetsstrateg, HR och Marknad men innehåller givetvis också viktiga uppgifter ifrån hela verksamheten.

Läs mer i vår Hållbarhetsredovisning 2021 – Fiskeby Board AB