”Jag tar med mig hur viktigt det är med teamwork.
Jag och mina kollegor hjälptes alltid åt och stöttade varandra.”

Om Johanna

Ålder: 20 år.
Sommarjobbade på Fiskeby som: Operatör på efterbearbetningen.
Tidigare erfarenhet: Pluggade teknik på gymnasiet och har tidigare haft ett administrativt sommarjobb.
Gör idag: Studerar till byggingenjör på Linköpings universitet.
Intressen: Umgås med vänner och familj, hitta på äventyr och upptäcka saker. Gillar böcker och att träna.

Hur kom du i kontakt med Fiskeby?

Min syster jobbade på Fiskeby innan mig, och tack vare henne sökte jag sommarjobb på Fiskeby. Jag pluggar till byggingenjör som inte alls har med pappersindustrin att göra, så till en början var det ingen självklarhet att söka. Men jag valde Fiskeby för att det kändes som det bästa alternativet för mig helt enkelt. En stor fördel är också att det ligger så nära stan.

Vad sommarjobbade du som?

Jag sommarjobbade som operatör på EB (efterbearbetningen). Man är oftast två personer på en maskin på EB, en så kallad förare och en passare, och jag arbetade som passare. Att vara passare innebar att jag bland annat ansvarade för att förbereda rätt rulle med tejpning inför de olika körningarna. Jag såg också till att inställningarna i maskinen vad gällde till exempel format på arken var rätt utifrån kundens beställning. Jag hade också i uppgift att stötta de andra passarna så att de förberedde rätt rullar inför körningarna, man hjälps åt liksom.

Har du tidigare arbetslivserfarenhet inom industrin?

Jag har inte arbetat inom industrin tidigare men jag hade en kurs på gymnasiet som hade inriktning mot industri. På den kursen fick jag bland annat testa att svarva och svetsa. Jag upplevde då att industrin innebär stora maskiner och ett högt säkerhetstänk – ganska så likt som det faktiskt är på Fiskeby. På Fiskeby var säkerheten alltid viktig och det var tydligt utmärkt vart man fick vistas och inte. Även hygienreglerna var viktiga och där jag arbetade behövde man till exempel ha hårnät för att skydda produkten.

Vad var det bästa med ditt sommarjobb?

Det bästa med att jobba på Fiskeby var mina kollegor, jag har fortfarande kontakt med vissa idag. Det kan ju vara ganska jobbigt med en ny plats och nya människor i början, men man lär ju känna varandra och blir bekväm. Vi var båda sommarjobbare på ”min maskin” vilket gjorde att vi kunde vara lite osäkra i början, men vi lärde oss av och stöttade varandra. Det var utvecklande. Sedan hjälpte såklart den ordinarie personalen alltid till vid behov, de kom ofta och frågade hur det gick för oss.

Att jobba inom processindustrin är som att arbeta inom en sluten cirkel där alla är beroende av varandra och allas arbete hänger ihop. Det gör att man naturligt får mycket kontakt med kollegorna på skiftet. Utöver arbetet tog vi kaffepauser tillsammans där vi lärde känna varandra. Jag kan tänka mig att många tror att man inte hinner ta raster/lunch när man jobbar skift, så tänkte jag innan. Men så var det inte, det fanns alltid tid för återhämtning också.

Vad tar du med dig från din sommar på Fiskeby?

Att jobba skift är en jättebra erfarenhet. Jag hade aldrig jobbat skift innan och visste inte hur jag skulle hantera det, man kan ju dessutom tänka sig att det är ganska omständligt att jobba nätter. Men när jag väl var i gång gick det jättebra och jag fick in en rutin, så nu har jag en positiv syn på att jobba skift. Att jobba skift gjorde att man hann med mycket annat under sommaren än att bara jobba. Jag fick också mitt schema redan innan sommaren så det var lätt att planera in ledighet och aktiviteter utanför jobbet. Under sommaren hann jag faktiskt med att ha två friveckor också.

Eftersom jag hela tiden jobbade tätt med en annan kollega på maskinen tar jag också med mig hur viktigt det är med teamwork. Jag och mina kollegor hjälptes alltid åt och stöttade varandra.

Kan du tänka dig att jobba på Fiskeby igen?

Ja, absolut. Jag ska faktiskt hoppa in och jobba extra nu på söndag!