Fiskeby är med och sponsrar föreställningen ”Sortera mera med Trille, Trolle & Trall” som spelas för skolbarn i åldrarna 6-10 år under våren. Föreställningen kommer att sättas upp på skolor inom Norrköpings kommun. Fiskeby bidrar med kartongmaterial som barnen sedan lär sig att sortera på rätt sätt.

Föreställningen har tagit fram av Waow Produktion och ska påvisa att det är roligt att sortera om man gör det tillsammans.