Norrköpings fyra pappersbruk är olika som företag, har skilda förutsättningar och egna unika erbjudanden. Men utmaningarna gällande framtidens kompetensförsörjning ser liknande ut hos Holmen Paper, BillerudKorsnäs, Fitesa och Fiskeby Board. För att locka fler ungdomar till industrirelevanta utbildningar gör nu bruken gemensam sak, i ett enat krafttag för branschens bästa.

Intresset för att utbilda sig inom industri och teknik har varit vikande i många år. Framförallt i de yngre åldersgrupperna, där industrirelaterade utbildningar har ett lågt antal sökande. Bruken letar kontinuerligt efter nya medarbetare för att kunna försörja branschen med kompetens på lång sikt. En bransch där chansen att få ett spännande jobb direkt efter ett gymnasialt industriprogram är väldigt god.

Tradition möter Hi-Tech

Frågan är hur man får fler av dagens unga, som ofta associerar hi-tech med dataspel och mobilvärlden, att vilja utbilda sig inom den traditionella basindustrin. En industri som idag – i all sin tradition – är högteknologisk, modern och framåtlutad.

Marina Gåverud, HR-chef Fiskeby Board, vill slå ett slag för alla intressanta och roliga arbetsuppgifter som finns inom industrin. Branschen har så mycket mer att erbjuda än den traditionella synen på tunga och smutsiga industrijobb.

–  Vi vet att vi har spännande och varierande arbeten att erbjuda. Utvecklingen inom pappers- och massaindustrin går snabbt framåt och mycket fokus ligger på arbetsmiljö, säkerhet, ergonomi och hållbarhet. Vi jobbar för ständiga förbättringar, både i produktionsprocessen och för våra medarbetare, betonar Marina.

Bild (från vänster): Marie Ebbeson (Fitesa), Marina Gåverud (Fiskeby Board), Jimmy Hayashi (BillerudKorsnäs) och Helena Rasmusson (Holmen Paper).

Innovativt, smart och hållbart

Arbetsgivarfrågor kan ibland vara känsliga och i viss mån konkurrerar företagen om samma personer. Men bara under förutsättning att det finns utbildade personer som överhuvudtaget är aktuella att rekrytera. För att få fler ungdomar att upptäcka fördelarna med industrirelevanta utbildningar behövs bättre exponering, mer tydlighet och starkare argument.

Ett nyskapande sätt att nå ut med de viktiga budskapen om spännande jobb och en utvecklande arbetsmiljö, är att gå samman och marknadsföra branschen tillsammans. Ett unikt samarbete som precis tagit sin början mellan Norrköpings pappersbruk.

Helena Rasmusson, HR-chef Braviken, berättar om ett perspektiv som sträcker sig långt utöver de egna verksamheterna.

–  Rekryteringsdilemmat är inte kopplat till ett specifikt företag. Det rör hela industrisektorn och vi måste hitta nya vägar framåt. Vi vill visa handlingskraft och göra branschen mer lockande. Vi vill synas tillsammans, stå starka tillsammans och visa att vi menar allvar genom att konkret finnas med längs utbildningsvägen. Tillsammans vill vi stötta och hjälpa skolor och elever till en tät kontakt med oss i näringslivet, redan på gymnasienivå förklarar Helena.

Populärt initiativ

Det var just i samband med en skolinvigning som startskottet gick, vid Bråvallagymnasiets öppnade i september 2019. Bråvalla erbjuder utbildningar inom exempelvis el, energi och industriteknik, några av de yrkesinriktningar pappersbruken efterlyser. Under invigningen syntes en roll-up med Norrköpings framgångsrika pappersbruk som gemensam avsändare.

En konkret och tydlig markering att branschen går före enskilda företagsintressen, när det kommer till utbildningsfrågor.

Marie Ebbeson, HR-chef Fitesa Sweden, berättar om ett gott samarbete som dessutom är fantastiskt kul att vara en del av.

–  Bråvallas invigning var ett perfekt första läge att synas tillsammans. Det är i ett öppet, riktat samarbete med Norrköpings skolor vi tror att vi kan göra mest skillnad, initialt med gymnasiet, men på sikt även på grundskolenivå. Vi fick fin respons från Bråvalla och samarbetet känns jättebra, inte bara för skolornas skull utan faktiskt också för oss på ute på företagen. Det är roligt och nyttigt att jobba ihop med de här frågorna, säger Marie.

Sommarjobbsgaranti och stipendier

På ganska kort tid har den första roll-upen fått sällskap av fler konkreta initiativ. De gemensamma samtalen har resulterat i en sommarjobbsgaranti, där bruken tillsammans viker ett antal ferieplatser till elever på industriteknik, Bråvalla åk 2.  Dessutom delades ”Pappersindustrins stipendium” ut för första gången 2020, en fin förlängning av att marknadsföra branschen gemensamt.

Trendpendeln i rörelse

Pappersbrukens forna storhet tycks ha krympt till förmån för mer trendiga branscher. Bruken har ju ”alltid” funnits. Enheterna producerar och säljer sina hållbara produkter, bidrar stadigt till samhällskassan men är kanske inte regionens mest omskakande verksamhet vad gäller wow-faktor.  Men det är precis vad de är. Det är dags att svänga på trendpendeln och återta en välförtjänt plats som en lockade bransch, menar Jimmy Hayashi, HR-chef på BillerudKorsnäs:

–  Vår bransch är fantastisk att jobba i. Här finns variation och utvecklingsmöjligheter som är svårslagna. Vi vet att ungdomar vill jobba hållbart och miljömedvetet och det är precis det vi gör här hela dagarna. Hos oss finns spännande jobb både direkt efter gymnasiet och för den som vill plugga vidare till t ex ingenjör. Basindustrin i Norrköping är högst relevant men jag tror att vi ibland blir lite bortglömda, det ska vi ändra på nu, säger Jimmy.

Tillsammans sysselsätter Marinas, Helenas, Maries och Jimmys arbetsplatser närmare 1800 personer i Norrköping. En viktig samhällsaktör att räkna med. En aktör som har bestämt sig för att fylla fabrikerna med nya, unga jobbarkompisar som kan ta traditionen vidare in i framtiden. Som modigt nog har insett att man är starkare tillsammans.

Skribent: Marie Karlsson, Textpartner